Thứ trưởng Trần Văn Tùng

Tuy nhiên, thực tiễn kinh tế – xã hội hiện nay cho thấy vẫn còn tồn tại một số hạn chế, bất cập nhất định nên vấn đề hỗ trợ và liên kết giữa các doanh nghiệp KH&CN vẫn ít nhiều gặp phải khó khăn, trở ngại.

Theo số liệu thống kê mới nhất, nước ta hiện có khoảng 900.000 doanh nghiệp lớn nhỏ hoạt động trong nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác nhau, trong đó chỉ có khoảng 365 doanh nghiệp được công nhận doanh nghiệp KH&CN, chiếm một tỉ lệ rất nhỏ. Chính vì vậy, hầu hết các doanh nghiệp đều hoạt động riêng lẻ, không có tổ chức/đơn vị đồng hành, dẫn đến tình trạng quyền lợi của các doanh nghiệp không được đảm bảo. Ngoài ra, mặc dù được Chính phủ đặc biệt quan tâm hỗ trợ nhưng các doanh nghiệp hoạt động trong cùng một lĩnh vực khoa học – công nghệ cũng chưa có nhiều cơ hội kết nối hợp tác để thúc đẩy nền khoa học và công nghệ Việt Nam phát triển mạnh mẽ.

Trước thực trạng đó, lãnh đạo Bộ Khoa học & Công nghệ đã có chỉ thị yêu cầu Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN kết hợp với các doanh nghiệp KH&CN vận động thành lập một hiệp hội nhằm tăng cường sự liên kết giữa các doanh nghiệp KH&CN, giúp các doanh nghiệp đẩy mạnh hợp tác và phát triển, nâng cao số lượng các doanh nghiệp đạt chuẩn doanh nghiệp KH&CN. Thực hiện chủ trương, định hướng của Bộ Khoa học & Công nghệ, sau một thời gian dài chuẩn bị, Hiệp hội Doanh nghiệp khoa học & công nghệ Việt Nam chính thức được thành lập.

Tuy nhiên, thực tiễn kinh tế – xã hội hiện nay cho thấy vẫn còn tồn tại một số hạn chế, bất cập nhất định nên vấn đề hỗ trợ và liên kết giữa các doanh nghiệp KH&CN vẫn ít nhiều gặp phải khó khăn, trở ngại.

Theo số liệu thống kê mới nhất, nước ta hiện có khoảng 900.000 doanh nghiệp lớn nhỏ hoạt động trong nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác nhau, trong đó chỉ có khoảng 365 doanh nghiệp được công nhận doanh nghiệp KH&CN, chiếm một tỉ lệ rất nhỏ. Chính vì vậy, hầu hết các doanh nghiệp đều hoạt động riêng lẻ, không có tổ chức/đơn vị đồng hành, dẫn đến tình trạng quyền lợi của các doanh nghiệp không được đảm bảo. Ngoài ra, mặc dù được Chính phủ đặc biệt quan tâm hỗ trợ nhưng các doanh nghiệp hoạt động trong cùng một lĩnh vực khoa học – công nghệ cũng chưa có nhiều cơ hội kết nối hợp tác để thúc đẩy nền khoa học và công nghệ Việt Nam phát triển mạnh mẽ.

Trước thực trạng đó, lãnh đạo Bộ Khoa học & Công nghệ đã có chỉ thị yêu cầu Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN kết hợp với các doanh nghiệp KH&CN vận động thành lập một hiệp hội nhằm tăng cường sự liên kết giữa các doanh nghiệp KH&CN, giúp các doanh nghiệp đẩy mạnh hợp tác và phát triển, nâng cao số lượng các doanh nghiệp đạt chuẩn doanh nghiệp KH&CN. Thực hiện chủ trương, định hướng của Bộ Khoa học & Công nghệ, sau một thời gian dài chuẩn bị, Hiệp hội Doanh nghiệp khoa học & công nghệ Việt Nam chính thức được thành lập.

Tin Liên Quan