Thông tin hội viên

Danh sách hội Viên Hiệp hội Doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam

Danh sách hội Viên Hiệp hội Doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam

Ngày : 17-08-2020

STT Họ và tên Hội viên Chức danh trong Hiệp hội 1 Ông HOÀNG ĐỨC THẢO – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Khoa học công nghệ Việt Nam (BUSADCO) Chủ tịch 2 Bà PHAN THỊ MỸ YẾN...
Đọc Thêm

Xem thêm
Điều lệ Hiệp hội Doanh nghiệp khoa học & công nghệ Việt Nam

Điều lệ Hiệp hội Doanh nghiệp khoa học & công nghệ Việt Nam

Ngày : 13-08-2020

Loading... Taking too long? Reload document | Open in new tab Download [5.50 MB]   ...
Đọc Thêm

Xem thêm
Thư mời tham gia hiệp hội

Thư mời tham gia hiệp hội

Ngày : 18-09-2019 Loading... Taking too long? Reload document | Open in new tab Download [1.01 MB] Xem thêm
Định hướng hoạt động cơ bản của Hiệp hội

Định hướng hoạt động cơ bản của Hiệp hội

Ngày : 18-09-2019 Loading... Taking too long? Reload document | Open in new tab Download [117.29 KB] Xem thêm