Liên hệ

Tên Hiệp hội: HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

Tên viết tắt: VST

Slogan: Làm chủ thị trường – tự cường công nghệ.

Địa chỉ: Lầu 3, Phòng 26-27, Tòa nhà Garden Gate, số 08, đường Hoàng Minh Giám, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.

Website: hiephoidnkhcnvn.com

Email: hiephoidnkhcnvn@gmail.com

Fax: ………………………………………….Tel:………………………………………..

Điện thoại liên hệ:

Điện thoại 1: 0986.16.1960

Điện thoại 2: 0903.363.133