Hình ảnh lãnh đạo

Nguyên Bộ trưởng Nguyễn Quân

Nguyên Bộ trưởng Nguyễn Quân

Ngày : 24-09-2019 Xem thêm
Thứ trưởng Trần Văn Tùng

Thứ trưởng Trần Văn Tùng

Ngày : 24-09-2019

Tuy nhiên, thực tiễn kinh tế – xã hội hiện nay cho thấy vẫn còn tồn tại một số hạn chế, bất cập nhất định nên vấn đề hỗ trợ và liên kết giữa các doanh nghiệp KH&CN vẫn ít nhiều gặp...
Đọc Thêm

Xem thêm
Bộ trưởng Chu Ngọc Anh

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh

Ngày : 24-09-2019 Xem thêm
Nguyên Bộ trưởng Hoàng Văn Phong

Nguyên Bộ trưởng Hoàng Văn Phong

Ngày : 18-09-2019 Xem thêm