Danh sách hội Viên Hiệp hội Doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam

STT Họ và tên Hội viên Chức danh trong Hiệp hội
1
Ông HOÀNG ĐỨC THẢO – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
Công ty CP Khoa học công nghệ Việt Nam (BUSADCO)
Chủ tịch
2
Bà PHAN THỊ MỸ YẾN – Giám đốc
Trung tâm nghiên cứu ứng dụng phát triển Thương hiệu Việt
Phó chủ tịch
3
Ông LÝ NGỌC MINH – Tổng Giám đốc
Công ty TNHH Minh Long I
Phó chủ tịch
4
TTƯT.DSCKII TRẦN TỰU – Tổng giám đốc
Công ty CP Dược phẩm SAVIPHARM
Phó chủ tịch
5
Ông LÊ HỮU TÌNH – Phó Giám đốc
Công ty TNHH Thủy sản Đắc Lộc
Ủy viên Ban thường vụ
6
Ông NGUYỄN VĂN HÙNG – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
Công ty Cồ phần Khoa học xanh HIDUMI PHARMA
Ủy viên Ban thường vụ
7
Ông TRẦN MẠNH BÁO – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
Công ty CP Tập đoàn Thaibinh Seed
Ủy viên Ban thường vụ
8
Ông LẠI TRUNG TÙNG – Viện trưởng viện nghiên cứu ứng dụng
Công ty CP Tập đoàn điện lạnh điện máy Việt Úc
Ủy viên Ban thường vụ
9
Bà TRẦN KIM LIÊN – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
Công ty Cồ phần Giống cây trồng Trung ương
Ủy viên Ban chấp hành
10
Bà VÕ XUÂN BỘI LÂM – Tổng Giám đốc
Công ty CP Nhà máy trang thiết bị y tế USM HEALTHCARE
Ủy viên Ban chấp hành
11
Ông NGUYỄN VĂN HOẠT – Giám đốc
Công ty CP Giống cây trồng Bắc Giang
Ủy viên Ban chấp hành
12
Ông NGUYỄN ĐĂNG PHONG – Giám đốc
Công ty TNHH SX-TM-DV-XNK Đăng Phong
Ủy viên Ban chấp hành
13
Bà HÀ THỊ VINH – Giám đốc
Chi nhánh Công ty TNHH Gốm sứ Quang Vinh
Ủy viên Ban chấp hành
14
Ông NGUYỄN TRỌNG THẤU – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
Công ty CP Dụng cụ thể thao Delta
Ủy viên Ban chấp hành
15
Ông PHẠM QUANG BÌNH – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco
Ủy viên Ban chấp hành
16
Ông LÊ TRUNG HIẾU – Giám đốc
Công ty TNHH EWATER ENGINEERING
Ủy viên Ban chấp hành
17
Bà TRẦN THỊ NGỌC THÚY – Giám đốc
Công ty CP nhà máy Wembley Medical
Hội viên
18
Ông KIỀU VĂN MÁT – Chủ tịch HĐQT
Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường
Hội viên
19
Bà PHẠM THỊ XUÂN HƯƠNG – Tổng giám đốc
Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar)
Hội viên
20
Ông TRẦN ĐẠI NGHĨA – Giám đốc
Công ty TNHH SX và KD Đại Nghĩa
Hội viên
21
Bà NGUYỄN THỊ TUYẾT NGA – Tổng Giám đốc
Công ty CP Việt Nam Food
Hội viên
22
Ông LÊ VĂN MẠNH – Giám đốc Trung tâm R&D
Công ty CP Dược – VTYT Thanh Hóa
Hội viên
23
Ông NGUYỄN HỮU VŨ – Tổng giám đốc
Công ty TNHH Dược HANVET
Hội viên
24
Ông ĐỖ TIẾN SỸ – Giám đốc
Công ty TNHH MTV TRAPHACOSAPA
Hội viên
25
Ông ĐỖ CÔNG DIỄN – Tổng Giám đốc
Công ty CP Công Nghệ Vi Mô
Hội viên
26
Ông ĐẶNG NGỌC QUÝ – Giám đốc
Công ty TNHH Kỹ Thuật – Công Nghệ Nam Sơn
Hội viên
27
Ông NGUYỄN HỒNG PHONG – Tổng giám đốc
Công ty CP Công Nông nghiệp Tiến Nông
Phó chủ tịch
28
Bà NGUYỄN THỊ HƯƠNG LIÊN – Phó giám đốc
Công ty CP Sao Thái Dương
Phó chủ tịch
29
Ông NGUYỄN VĂN HỘI – Phó Tổng giám đốc
Công ty CP hóa lọc dầu Bình Sơn
Ủy viên Ban chấp hành
30
Ông TRẦN THẠNH PHONG – Phó giám đốc
Công ty TNHH Sinh học Phương Nam
Hội viên

Tin Liên Quan