Cuộc thi sáng tạo

Chung khảo Cuộc thi Sáng chế năm 2018: “sáng tạo cho cuộc sống hàng ngày”

Chung khảo Cuộc thi Sáng chế năm 2018: “sáng tạo cho cuộc sống hàng ngày”

Ngày : 17-09-2019

Sau vòng chấm sơ khảo Cuộc thi Sáng chế năm 2018, ngày 23/4/2019, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng chế 2018 đã tổ chức chấm 10 giải pháp thuộc các lĩnh vực cơ khí, điện tử, hóa dược, y dược...
Đọc Thêm

Xem thêm
Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2019 được trao cho ba nhà khoa học thuộc các lĩnh vực Cơ học, Y sinh Dược học, Vật lý

Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2019 được trao cho ba nhà khoa học thuộc các lĩnh vực Cơ học, Y sinh Dược học, Vật lý

Ngày : 17-09-2019

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh đã phê duyệt đề xuất trao tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2019 cho ba (03) nhà khoa học được Hội đồng Giải thưởng đưa ra. Thông tin cụ thể...
Đọc Thêm

Xem thêm