Thông tin hội viên

Danh sách hội Viên Hiệp hội Doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam
Danh sách hội Viên Hiệp hội Doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam

STT Họ và tên Hội viên Chức danh trong Hiệp hội 1 Ông HOÀNG ĐỨC THẢO – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Khoa học công nghệ Việt Nam (BUSADCO) Chủ...
Xem thêm

Thông tin hội viên

Danh sách hội Viên Hiệp hội Doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam
Danh sách hội Viên Hiệp hội Doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam

STT Họ và tên Hội viên Chức danh trong Hiệp hội 1 Ông HOÀNG ĐỨC THẢO – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Khoa học công nghệ Việt Nam (BUSADCO) Chủ...
Xem thêm

Tin tức

Phiên họp thứ nhất Ban Thường trực Chương trình phối hợp hành động phòng, chống xâm phạm quyền Sở hữu trí tuệ giai đoạn III
Phiên họp thứ nhất Ban Thường trực Chương trình phối hợp hành động phòng, chống xâm phạm quyền Sở hữu trí tuệ giai đoạn III

Ngày 4/11/2020, tại Hà Nội, Chương trình hợp tác phòng chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (Chương trình Hành động 168) giai đoạn III đã tổ chức phiên họp...
Xem thêm